Naša ekipa

V ordinaciji s koncesijo za področje pediatrije kot izbrani zdravniki delamo trije specialisti pediatri.

Igor Dovnik

dr. med. spec. pediatrije

Alenka Koren

dr. med. spec. pediatrije

Mojca Mir Toplak

Dr. med. spec. pediatrije

Sanja Večernik

Srednja medicinska sestra

Maja Kamerički

Dipl. medicinska sestra

Katja Volmajer

Dipl. medicinska sestra

Mojca Kalšek

Dipl. medicinska sestra

Zgodovina ordinacije

Začetki ordinacije, ki sedaj deluje pod imenom Pediatrija Borštnikova zdravstvene storitve in izobraževanje, d. o. o., segajo v leto 1994. Takrat je prim. Erika Udovič-Dovnik, dr. med., specialistka pediatrije, začela zasebniško pot v svoji ordinaciji Vita Nova. Ordinacija je bila ena prvih zasebnih ordinacij s koncesijo in prva taka pediatrična v Mariboru. V njej je nadaljevala svoje delo na področju primarne pediatrije po dispanzerski metodi dela. Zaradi administrativnih ovir ni nadaljevala svojega dela razvojne nevrologinje, ki ga je pionirsko začela in ga v obliki Centra za otroke z motnjami v razvoju (COMR) osnovala v ZD dr. A. Drolca Maribor.

Konec prejšnjega stoletja me je kot specializanta pediatrije zaposlila še v Vita Novi. Leta 2001 sem opravil specialistični izpit iz pediatrije. Že prej je obstajala želja, da bi v Zavodu lahko kot izbrani pediater izvajal dejavnost tudi Igor Dovnik, ki se je z opravljenim izpitom uresničila. Leta 2003 je prim. Erika Udovič Dovnik ustanovila Zdravstveni zavod Pediatrične ordinacije Borštnikova, na katerega je bila prenešena koncesija s strani Mestne občine Maribor. Zavod je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru vpisan v sodnem registru dne 3. 3. 2003. Kot glavna dejavnost je bila registrirana Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost (85.121), zraven so bile registrirane še nekatere druge dejavnosti iz področja zdravstva. Igor Dovnik, dr. med., specialist pediater, sem vodenje Zavoda prevzel 1. 6. 2004. Leta 2007, po dokončni upokojitvi ustanoviteljice in lastniškem prenosu dejavnosti in samega Zavoda, sem prevzel tudi ustanoviteljstvo le-tega.

V začetku leta 2012 sem Zavod preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo z imenom Pediatrija Borštnikova zdravstvene storitve in izobraževanje, d. o. o, ki je prevzela koncesijo, ki je bila poprej na Zavodu. Skrajšano ime je P.B., d. o. o., kar je bilo na dan 11. 1. 2012 vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Mariboru. Vse, razen pravnoformalne oblike delovanja, je v podjetju ostalo nespremenjeno. Zaradi razmer in večanja števila pacientov ter vse večjega obsega dela se mi je v letu 2019, pridružila specialistka pediatrije Alenka Koren. V letu 2022 smo uspeli pridobiti širitev obstoječega programa in imamo tako od maja 2022 2,2 programa primarne pediatrije/šolske medicine. Z avgustom 2022 se je ambulantni ekipi pridružila še tretja specialistka pediatrije Mojca Mir Toplak.

Vseskozi so temeljni steber ordinacije tudi medicinske sestre, brez katerih delo ne bi bilo možno. Prva, ki se je zaposlila v Vita Novi, kmalu po njeni ustanovitvi, je bila srednja medicinska sestra Vera Glažar. Sestra Vera je delo v ordinaciji zgledno in predano opravljala več kot 20 let. Malo pred njeno upokojitvijo leta 2018 se nama je v ambulanti pridružila srednja medicinska sestra Sanja Večernik. Sestra Sanja je v ordinacijo poleg strokovnega znanja in delavnega elana prinesla tudi dobrote iz domače kuhinje (sestra Vera nas sicer še vedno občasno razveseli s svojimi  dobrotami, enako tudi druge zaposlene…), energijo za sezonsko urejenost notranjosti ordinacije in naše unikatne uniforme. Ob razširitvi dejavnosti sta se nam konec leta 2021 pridružili diplomirani medicinski sestri (DMS) Maja Kamerički in aprila 2022 še Katja Volmajer. V otroški posvetovalnici je sprva sodelovala in pri delu pomagala DMS Andreja Vrtovec, zadnja leta pa to delo opravlja DMS Mojca Kalšek.

V ordinaciji vseskozi izvajamo kurativne in preventivne preglede. V sklopu preventivnih pregledov po predpisanem programu izvajamo tudi cepljenja predšolskih in osnovnošolskih otrok (od šolskega leta 2021/22). Med prvimi v državi uvajamo vsa, v razvitem svetu dostopna, cepljenja. Vseskozi smo izbrani zdravniki predšolskim otrokom, z odraščanjem pa v ambulanti narašča tudi število šolskih otrok in adolescentov. Prav tako imamo v ambulanti vpisanih kar nekaj pacientov, ki so odrasli… Veliko možnosti za prepis k družinskim zdravnikom žal nimajo, kar je vseslovenska težava. Tako zaradi prekoračitve opravljenih storitev in posledičnega, leta dolgo trajajočega neplačevanja teh storitev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zavračamo številne starše, ki bi s svojim otrokom želeli postati naši varovanci. Tako že vrsto let sprejemamo le novorojenčke.

V naši ordinaciji se ukvarjamo tudi z izobraževanjem bodočih zdravnikov in tistih kmalu po diplomi. Tudi bodoči specialisti pediatri lahko v naši ambulanti opravijo del predpisanega kroženja. Leta 2014 sem bil prvič imenovan za glavnega mentorja specializantov pediatrije. Od takrat sem do specialističnega izpita pospremil že tri mlade specialiste pediatre, trenutno sem mentor četrti specializantki. Tako se v ordinaciji kar pogosto znajde še kaki mladi kolega v procesu pridobivanja znanja iz pediatrije, se pa tudi redno zaposleni večkrat letno izobražujemo in poglabljamo spretnosti na različnih področjih.

Naš cilj in poslanstvo je imeti pacienta v središču našega dela. Postopke in način dela vseskozi prilagajamo potrebam in novim dognanjem. Morebitne pohvale nam godijo, kritike in odklone pa skrbno analiziramo in se nanje odzovemo. Tako verjamemo, da nudimo našim varovancem vsaj približno to, kar si  v našem zdravstvu zaslužijo prav vsi.

Obvezna objava v skladu z zakonom:

Na dan 10.10.2023 je: Igor Dovnik izbrani zdravnik 1505 pacientom (1941,53 glavarinskih količnikov), Alenka Koren izbrana zdravnica 650 pacientom (1213,67 glavarinskih količnikov) in Mojca Mir Toplak izbrana zdravnica 71 pacientom (94,63 glavarinskih količnikov).

Kontaktirajte nas

Pustite nam sporočilo

Borštnikova ulica 79, Maribor

T (02) 429 02 22, M (041) 502 220

Pediatrija Borštnikova 2024 © vse pravice pridržane

Spoštovani!

Obveščamo vas, da v ambulanti opravljamo cepljenje otrok in odraslih proti klopnemu meningoencefalitisu od dopolnjenega prvega leta starosti naprej. 

Za več informacij in termin cepljenja nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte (pediatrija.borstnikova@gmail.com) ali po telefonu 02 4290  20 22; 041 502 220.

Pediatrija Borštnikova