Paket Medo vsebuje

  • zdravniška potrdila, ki ne spadajo v opravljanje koncesionirane javne službe (odsotnost iz vrtca – Obrazec MO Maribor ali le potrdilo, prepis poteka zdravljenja po poškodbi za uveljavitev pravic iz posebnih zavarovanj, o nezmožnosti za potovanje ob akutni bolezni, izpis ali prepis iz kartoteke, povzetek obravnav, prepis cepilne knjižice ob izgubi ali uničenju, druga potrdila na zahtevo staršev ali pacienta);
  • pisno utemeljevanje nezmožnosti sode­lovanja pri pouku, športni vzgoji in dodatnih športnih aktivnosti v klubih;
  • fotokopiranje izvidov in v izjemnih primerih pošiljanje obrazcev (napotnice, DN, recepti …) po pošti;
  • tiste najave (praviloma telefonske), ki ne spadajo v 174. člen ZZDej, ob izrednih napotitvah v bolnišnico, korespondence in konzultacije ob redkih izjemnih primerih in stanjih pri pacientu;
  • podrobnejše in obsežnejše svetovanje o določeni težavi pri otroku zunaj običajnega časovnega normativa in zunaj okvirjev javne službe in pojasnjevalne dolžnosti zdravnika po 20. členu Zakona o pacientovih pravicah;
  • popust 5 evrov za vsako opravljeno samoplačniško cepljenje;
  • opravljanje osnovnih laboratorijskih preiskav ob pacientu in izvidi vedno in takoj, ko je ordinacija odprta (laboratorijske storitve same niso samoplačniška storitev);
  • posojanje podaljškov za dajanje inhalacijskih zdravil;
  • izredni termini za pregled po željah pacientov oz. njihov zastopnikov brez poseganja v urnik izvajanja koncesionirane javne službe.

Kontaktirajte nas

Pustite nam sporočilo

Borštnikova ulica 79, Maribor

T (02) 429 02 22, M (041) 502 220

F (02) 429 02 23

Spoštovani!

Obveščamo vas, da v ambulanti opravljamo cepljenje otrok in odraslih proti klopnemu meningoencefalitisu od dopolnjenega prvega leta starosti naprej. 

Za več informacij in termin cepljenja nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte (pediatrija.borstnikova@gmail.com) ali po telefonu 02 4290  20 22; 041 502 220.

Pediatrija Borštnikova